Anmälan mottagen till akademiskolor läsåret 16/17

Hej
Din anmälan är mottagen till idrottsakademi på Malmö idrottsgrundskola eller Linnéskolan inför läsåret 16/17.

Vi kommer att återkomma med mer information när det närmar sig uttagning.

Vänligen
Richard Ohlqvist & Johan Revemark
Comments