Antimobbing

Antimobbning

"Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser" (LPO 94 sid 14)

Vad är mobbning?

Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger utsätts för handlingar som upplevs som obehagliga. Med obehagliga handlingar menas bland annat

  • fysiskt våld som exempelvis slag och sparkar
  • psykiskt våld som exempelvis hot, provokationer, utfrysning, förtal, nedsättande ord och/eller gester.

Våld och mobbning ska förebyggas, upptäckas och stoppas. 
Därför finns såväl antimobbningsteam, sammansatt av personal med olika funktioner, som kamratstödjargrupp på Linnéskolan.

Det är viktigt att eleverna lär sig att:

  • aldrig använda våld, inte ens på skoj
  • inte hota någon
  • inte säga eller göra något som gör någon annan ledsen med flit
  • se till att ingen känner sig utanför
  • visa respekt och medkänsla

Vi tolererar inga former av våld eller mobbning i skolan. Därför polisanmäler skolan alla direkta våldshändelser liksom sådana mobbningsbeteenden som kan rubriceras som "misshandel", "olaga hot" med mera.

"Det är inte de onda människornas ondska som är det farliga, utan de goda människornas tystnad " - Martin Luther King

Comments