Evelina Edström

evelina.edstrom@malmo.se   

070-671 45 77


Anne Ahlqvist

anne.ahlqvist@malmo.se

073-261 92 73


Skolkuratorns uppgift

Skolkuratorn ansvarar för det sociala arbetet med eleverna. Kuratorn har främst individuella samtal med elever, men även i grupper för att ex. stärka elevernas självkänsla, självbild och självuppfattning. Med en skolkurator kan man som elev prata om sådant som påverkar ens mående och vardag. Det kan till exempel handla om stress, nedstämdhet, självkänsla, sexualitet eller om man har det jobbigt i en relation. En skolkurators jobb innebär att lyssna, stötta, ge råd och försöka hjälpa till att hitta lösningar på de frågor och funderingar som du har. Kuratorn kan även hjälpa till att ta kontakt med exempelvis socialtjänsten om man behöver det. Kuratorn är med i Elevhälsoteamet och i skolans  Anti-mobbingteam. Kuratorn kan även ge stöd till pedagoger och övrig skolpersonal när det gäller elevers psykosociala situation. En kurator har tystnadsplikt, men om det finns misstanke om att barn far illa har kuratorn, liksom annan personal som arbetar i förskola och grundskola, anmälningsplikt till socialtjänstens individ- och familjeomsorg.Här nedan finns lite tips på bra hemsidor att känna till.

BRIS betyder Barnens Rätt i Samhället. Här kan du ringa, mejla och chatta med en kurator. Du är alltid anonymt och det är gratis. Du kan även skriva med jämnåriga i forum eller bara läsa om viktiga ämnen på deras hemsida: www.bris.se

UMO betyder Ungdomsmottagningen. I Malmö finns 3 ungdomsmottagningar du kan vända dig till om du har frågor om kroppen och sex men även relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat. På deras hemsida www.umo.se kan du läsa mer, och ställa frågor anonymt och få ett personligt svar från någon som jobbar på UMO. Du kan även söka i UMO:s katalog för att hitta adress och telefonnummer till UMOs mottaggningar i Malmö.


Plattform Malmö är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress. Du kan chatta med en socialarbetare om du vill ha råd och stöd, eller komma i kontakt med samtliga verksamheter. Du har möjlighet att vara anonym. Du kan läsa mer på: www.malmo.se/plattformmalmo


aktuellt skolkurator