Vi ger hjälp till elever, som av någon anledning inte klarar av att arbeta i en vanlig klass, i ett eller flera ämnen. Eleverna får möjlighet att arbeta i små grupper i en lugn och trygg miljö. Elever, som har dyslexi, kan göra sina prov hos oss, både skriftligt och muntligt.

Linnéskolans autismgrupp

Linnéskolan har en grupp för elever med autism. Den är integrerad i den vanliga specialundervisningens undervisningsgrupp. Alla eleverna i gruppen är inskrivna i en vanlig klass och deltar i den klassens arbete efter förmåga, ofta med stöd av en elevassistent. Vi gör individuella planer för varje elev.

Ytterligare upplysningar kan fås på tel: 073-376 95 92