FOTBOLLSAKADEMIN


Fotbollsakademin finns sedan hösten 2013 på Linnéskolan. Akademin har som mål att elever har möjlighet att nå sina drömmar inom fotbollen samtidigt som de lyckas i skolan.


Träningen sker på Limhamns IP tre dagar i veckan med lärare och instruktörer från skolan och Malmö FF.


Eleverna har vanlig skolgång med alla ämnen inklusive två idrottspass utöver fotbollspassen. Skolan lägger stor vikt vid att att skolarbetet kommer i första hand och att det finns en ambition att uppvisa ett gott beteende. En förutsättning för delta på träningen är att eleverna är i fas med sitt skolarbete.


Vilka kan söka till Fotbollsakademi?

Alla kan söka till akademin, för att komma in på fotbollsakademin behövs ett fotbollsintresse och ambition med att vilja träna på skoltid och en inre drivkraft till utveckling. Att förstå att det krävs en positiv inställning till skolarbete för att ha möjlighet att träna på skoltid är en nyckelfaktor.


Varje år sker en uttagning för killar tillsammans med akademin på Malmö idrottsgrundskola. För tjejerna är det LB07 som håller i uttagningen.


Varför deltar Malmö FF i Fotbollsakademin?

Malmö FF har en lång tradition av att engagera sig i ungdomars utveckling, både på och utanför planen med aktiviteter som handlar om allt ifrån att ge barn och unga en meningsfull fritid till arbete mot våld och rasism.  Fotbollen och idrotten är en viktig möjlighet att nå ut till ungdomar och är därmed en av Malmös största och viktigaste integrationssatsningar.


I konceptet med akademierna ingår att ta ansvar och lära ut kunskap runt fotbollen i samhället med till exempel HLR-utbildning med Räddningstjänsten, föreläsningar med supporterpolis och domarutbildning med Skåneboll. Kan Malmö FF bidra med att elever att utvecklas som fotbollsspelare och klarar sina studier har Malmö FF och övriga klubbar i regionen glädje av. Men det främsta målet med Fotbollsakademin kommer alltid att vara att skapa förutsättningar för fler ungdomar att hamna rätt i livet och att utvecklas på ett sätt som gynnar deras egen framtid och deras möjligheter i det fortsatta livet.

träningsupplägg akademi


Vid frågor kontakta 

Monika Miheller, rektor
E-post:  monika.miheller@malmo.se