Frånvaroanmälan

Om elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan komma till skolan ska förälder/målsman anmäla frånvaron till skolan samma dag senast klockan 8.00

Telefonnummer frånvaroanmälan: 0515-777 000
Frånvaroanmälan kan förutom på svenska göras på följande språk:
0515-777 001 Engelska
0515-777 002 Arabiska
0515-777 004 Pashto
0515-777 005 Albanska

De föräldrar som har ett inloggningskonto i Skola24 kan se inringd frånvaroanmälan i kommentarfältet med det telefonnummer som använts. Undantag är om frånvaroanmälan är inringd från ett hemligt nummer eller från en växel som inte redovisar nummer. Skolpersonal kan se tidpunkten för anmälan samt från vilket telefonnummer anmälan gjordes. Elevens lärare får fram denna information på startsidan när de loggar in i Skola24.


Logga in i skola 24


Ledighetsblankett hittar du under fliken blanketter

Vid frågor om frånvaro och Skola24, vänligen kontakta Jonas Hellström på 070-876 73 43

Comments