Monika Miheller Rektor
Epost:  monika.miheller@malmo.se
Telefon: 040-347186

Karin Bjurvill Mattisson bitr. rektor åk. 4-6
Epost: karin.bjurvillmattisson@malmo.se
Telefon:


Gunilla Åhsberger skoladministratör

Epost: gunilla.ahsberger@malmo.se
Telefon: 040-347185 
 Linda Östrand
Administrativ Chef
Epost: linda.ostrand@malmo.se

Comments