Studietid högstadiet
Tisdagar 15:00-16:00

På tisdagar finns möjlighet att få stöd i valfritt ämne med ämneslärare. Salar för respektive ämnen finns upphängda på anslagstavlan på skolan.
Studietid mellanstadiet
Onsdagar 13:55-14:55

På onsdagar finns möjlighet att få stöd i valfritt ämne med klassläraren i klassens hemklassrum.
Läxhjälp på fritids
Måndag, Tisdag, Torsdag
15:00-16:00

Fritidspersonalen är med, om det behövs, och hjälper elever som behöver extra hjälp, tid eller stöd i skolarbetet.
Inläsningstjänst

Alla elever på skolan har tillgång till inläsningstjänst. Här finns de flesta av läromedlen som vi använder. Vissa läromedel är avsedda för elever med dyslexi, och för dem behövs ett talbokstillstånd som fås av lärarna.

Inloggning sker på inlasningstjanst.se och sker med sin mailadress och lösenordet är 12345678. Emailadressen är utb+ 3 första bokstäverna i för respektive efternamn @skola.malmo.se

Vid problem vid inloggning prata med din lärare.