Klassidor‎ > ‎

Arbetsområden 5b

Info 5b

Veckobrev 5b

Svenska

Svensklärare: Rut.Bjerhagen@malmo.se

Matematik

Matematiklärare: elin.lund10@malmo.se


Bild

Bildlärare: erik.hallstrom@malmo.se


Musik

Musiklärare: johan.aldgard@malmo.se


Trä- och metallslöjd

Trä- och metallslöjdslärare: torbjorn.persson@malmo.se

LIGR-5B


NO

NO-lärare: elin.lund10@malmo.se


Engelska

Engelsklärare: Monika.Knutagard@malmo.se


SO

SO-lärare: caroline.ollermark@malmo.se


Idrott och hälsa

Idrottslärare: Mattias.Persson@malmo.se

Textilslöjd

Textilslöjdslärare: jenny.helland@malmo.se