Klassidor‎ > ‎

Arbetsområden 6b

Info 6b


Veckobrev/information


Svenska

Svensklärare: caroline.ollermark@malmo.se

Matematik

Matematiklärare: elin.lund10@malmo.se

Bild

Bildlärare: erik.hallstrom@malmo.se

Musik

Musiklärare: johan.aldgard@malmo.se

Trä- och metallslöjd

Trä- och metallslöjdslärare: torbjorn.persson@malmo.se

SPANSKA

Spanska lärare: laura.berggren-zuniga@malmo.se

TYSKA

Tyska lärare: Fredrik.Holst@malmo.se

LIGR-6BNO

NO-lärare: elin.lund10@malmo.se

Engelska

Engelsklärare: Charlotte.Osterling@malmo.se

SO

SO-lärare: caroline.ollermark@malmo.se

HEMKUNSKAP

Hemkunskapslärare: laura.berggren-zuniga@malmo.se

FRANSKA

Franska lärare: Rut.Bjerhagen@malmo.se

Idrott och hälsa

Idrottslärare: Martin.Abrahamsson@malmo.se

Textilslöjd

Textilslöjdslärare: jenny.helland@malmo.se