Inbjudan till ”Springsamtal” ht-14

skickad 9 okt. 2014 04:11 av Okänd användare   [ uppdaterad 22 jan. 2019 01:42 av LIGR Admin ]
Hej

Nu har alla elever på Linnéskolan gått ett par veckor på höstterminen och skolarbetet och elevernas utveckling börjar forma sig. En del elever/föräldrar har kanske funderat över vad betygen grundar sig på eller vad era barn kan göra för att komma vidare i sin kunskapsutveckling och sina färdigheter. Vi kommer därför att anordna ett s.k. springsamtal, ett samtal där era barns undervisande lärare kommer att finnas tillgängliga på skolan för att besvara frågor och redogöra för hur betygen är grundade samt för att föreslå framtida åtgärder. Springsamtalet är endast ett komplement till det vanliga utvecklingssamtalet och det uppskattas av föräldrar/elever att få prata med respektive ämneslärare en kort stund. Detta springsamtal är ett mycket kort samtal (max 5 minuter per elev) och vi vill därför uppmana alla som deltar, såväl föräldrar som lärare, att försöka hålla tiderna för allas del. Det går bra att komma när som helst mellan kl.16-19. När ni kommer hit går ni till den sal där läraren sitter och skriver upp er på tidslistan som sitter på dörren. Var i god tid för det finns risk för väntetider under kvällen.

Springsamtal åk 7 14/10 kl.16-19
Springsamtal åk 8 16/10 kl.16-19
Springsamtal åk 9 22/10 kl.16-19


Comments