Kompisombudsdagen

skickad 30 maj 2017 03:44 av LIGR Admin   [ uppdaterad 30 maj 2017 04:02 ]

Den artonde maj träffades alla kompisombud på Linnéskolan för en heldag kring likabehandling.

Vi pratade om de olika diskrimineringsgrunderna, att alla har rätt till samma rättigheter och möjligheter 

- oavsett religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, kön, könsidentitet eller

könsuttryck, etnisk tillhörighet och ålder. Vi pratade om hur eleverna upplever att detta fungerar på

Linnéskolan och vad vi kan göra för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vi vill tacka alla

duktiga kompisombud som bidrog med sin kunskap och goda diskussioner. Kompisombuden fick göra

en kort film om de olika diskrimineringsgrunderna, som sedan kommer visas för Linnéskolans skolpersonal.

Även om eleverna lär mycket av våra pedagoger har vi så klart även saker vi kan lära av våra elever.

Vi avslutade sedan dagen med minigolf i strålande solsken. Tack alla kompisombud för ert arbete under

året och ert deltagande under dagen.

Ni gör en stor skillnad både genom att upptäcka mobbing och förhindra den! 

Minigolf
Diskussioner


Comments