Linnéskolan inleder samarbete kring kränkningar på nätet

skickad 3 sep. 2014 04:00 av Okänd användare

På Linneskolan jobbar vi aktivt för att alla elever ska känna sig trygga och att ingen ska bli utsatt för kränkande behandling eller mobbing. Kränkningar kan ske på olika sätt, och på olika arenor. En viktig del av arbetet för att stoppa kränkningar är att arbeta förebyggande genom att prata och resonera med våra elever om vad det innebär att vara en bra klasskompis, och att våga ingripa och säga ifrån då andra behandlas illa. Kränkningar på nätet har blivit allt mer vanligare och uppmärksammat de senaste åren. Ofta kan de kränkningar som sker på nätet även följa med in i skolans vardag. Utifrån detta har Linneskolan valt att inleda ett samarbete med organisationen Spiritus Mundi som driver ett projekt om kränkningar på nätet och ungdomars nätvardag, som heter InteOkej.

InteOkej består bland annat av den digitala plattformen www.inteokej.nu och den fysiska verksamheten som bla håller workshops och föreläsningar riktade till elever och skolpersonal. Vill du veta mer om projektet så spana på www.inteokej.nu , www.inteokej.se  och www.spiritusmundi.nu


Under hela v. 41, kommer InteOkej att jobba med eleverna i samtliga klasser åk 6-9 kring vad som är okej och inte okej på internet. Målet med programmet är att eleverna ska få:

• reflektera och börja samtala kring frågor som rör nätmobbing och nätetik.

• lära sig att identifiera situationer och beteenden som inte är okej på internet.

• det självförtroende och den kunskap som krävs för att kunna bemöta nätmobbing när det sker.

• verktyg för att kunna fortsätta behandla dessa frågor om ungas nätvardag efter att InteOkej har lämnat skolan.

 

Har ni några fler frågor eller funderingar, är ni att välkomna att kontakta oss!

Comments