Minnesanteckningarna från skolsamrådet

skickad 23 nov. 2016 12:04 av Monika Miheller
Ett stort tack för ett bra möte med många kloka tankar och idéer!

Här kommer minnesanteckningarna från senaste skolsamrådsmötet.

Mvh,
Monika
ĉ
Monika Miheller,
23 nov. 2016 12:04
Comments