Sommarinformation angående gymnasieansökan

skickad 2 juni 2014 00:22 av Okänd användare

Svarsbesked

Eleverna får sina slutliga antagningsbesked den 2 juli. Eleverna kan svara antingen på ansökningswebben eller med svarskortet från antagningsbeskedet. Sista svarsdatum är den 23 juli. Om man tackar ja till sin plats och också vill stå kvar som reserv till eventuella högre val, så räcker det att man tackar ja på webben. Om eleven tackar nej till sin plats eller tackar nej till att stå kvar som reserv till högre val, så ska eleven skicka in underskriven svarskvittens från webben eller underskrivet svarskort.

Sent val – Sommaransökan

Från den 24 juli kommer eleverna ha möjlighet att göra sent val på ansökningswebben. Man kan göra ett sent val på webben en gång. Eleven måste skicka in en  underskriven kvittens för att valet ska gälla. I bifogad fil finns information om vad som visas för eleven. Observera att detta val betraktas som sent inkommit, på samma sätt som val på ”sent-val-blanketterna”. Om en elev behöver göra val fler än en gång så måste blankett för sent val användas.

Telefontider och kontaktuppgifter

Gymnasieantagningen har telefontid måndag –torsdag 08.30-10.00. Telefonnummer är 040-34 33 90.

Postadress är:

Gymnasieantagningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Malmö stad

205 80 Malmö

Vägledningscentrum

Vägledningscentrum har under sommaren öppet för elever som söker till gymnasieskolan och som är folkbokförda i Malmö. Besökstid är måndag – fredag kl. 10-15 med lunchstängt kl. 12-13.


OBS! Semesterblankett ska fyllas i senast 30/6 om man inte är hemma då antagningsbesked lämnas av gymnasieantagningen. Kontakta gymnasieantagningen om detta behövs. Finns även på skolan fram till midsommar.


Charlotte Reic 

SYV

Ċ
Okänd användare,
2 juni 2014 00:29
Ċ
Okänd användare,
2 juni 2014 00:22
Comments