Senaste aktivitet på webbplatsen

Jonas Hellström redigerade Linnéskolan
Jonas Hellström redigerade Linnéskolan
23 sep. 2020 07:55 LIGR Admin redigerade Fritids
23 sep. 2020 07:54 LIGR Admin redigerade Fritids
23 sep. 2020 07:53 LIGR Admin redigerade Stöd i skolarbetet
23 sep. 2020 07:51 LIGR Admin redigerade Stöd i skolarbetet
23 sep. 2020 07:49 Jonas Hellström redigerade Likabehandling
23 sep. 2020 07:38 Jonas Hellström redigerade Biblioteket
23 sep. 2020 07:33 Jonas Hellström har bifogat Plan mot kränkande behandling 20-21.pdf till Likabehandling
23 sep. 2020 07:32 Jonas Hellström har tagit bort bilagan Likabehandlingsplan 2017-2018.pdf från Likabehandling
23 sep. 2020 07:28 Jonas Hellström redigerade Likabehandling
1 sep. 2020 08:01 Jonas Hellström redigerade Studie- och yrkesvägledare
1 sep. 2020 08:01 Jonas Hellström redigerade Studie- och yrkesvägledare
1 sep. 2020 08:00 Jonas Hellström redigerade Elevhälsan
1 sep. 2020 07:59 Jonas Hellström redigerade Elevhälsan
1 sep. 2020 07:59 Jonas Hellström redigerade Resurscentrum
1 sep. 2020 07:58 Jonas Hellström redigerade Studie- och yrkesvägledare
1 sep. 2020 07:56 Jonas Hellström redigerade Skolkurator
1 sep. 2020 07:54 Jonas Hellström redigerade Personal
1 sep. 2020 07:52 Jonas Hellström redigerade Skolledningen informerar
1 sep. 2020 07:38 Jonas Hellström redigerade Linnéskolan
1 sep. 2020 07:36 Jonas Hellström redigerade Frånvaroanmälan
13 aug. 2020 22:50 Monika Miheller har bifogat Mobilfri Linneskola 2020.pdf till Linnéskolan mobilfri från och med läsåret 20/21
13 aug. 2020 22:50 Monika Miheller har skapat Linnéskolan mobilfri från och med läsåret 20/21
5 aug. 2020 02:54 Jonas Hellström redigerade Skolkurator

äldre | nyare