Senaste aktivitet på webbplatsen

25 sep. 2019 03:59 LIGR Admin har lagt till ett objekt till Pedagogisk personal
25 sep. 2019 03:58 LIGR Admin har lagt till ett objekt till Pedagogisk personal
25 sep. 2019 03:55 LIGR Admin har lagt till ett objekt till Pedagogisk personal
25 sep. 2019 03:54 LIGR Admin har lagt till ett objekt till Pedagogisk personal
25 sep. 2019 03:52 LIGR Admin har lagt till ett objekt till Pedagogisk personal
25 sep. 2019 03:49 LIGR Admin har tagit bort ett objekt från Pedagogisk personal
25 sep. 2019 03:49 LIGR Admin har tagit bort ett objekt från Pedagogisk personal
16 sep. 2019 05:54 LIGR Admin redigerade Likabehandling
16 sep. 2019 04:24 Karin Bjurvill Mattisson har skapat Studiedag 26/9 och fritids är stängt
12 sep. 2019 22:40 Monika Miheller har bifogat Inbjudan till skolsamråd Li 23 september 2019.docx till Skolsamrådsmöte den 23 september kl. 18.00
12 sep. 2019 22:40 Monika Miheller har tagit bort bilagan VECKOBREV 9 sept 2019.docx från Skolsamrådsmöte den 23 september kl. 18.00
9 sep. 2019 06:38 Monika Miheller har bifogat VECKOBREV 9 sept 2019.docx till Skolsamrådsmöte den 23 september kl. 18.00
9 sep. 2019 06:38 Monika Miheller har skapat Skolsamrådsmöte den 23 september kl. 18.00
12 aug. 2019 07:06 Jonas Hellström redigerade Skolstart ht 2019
9 aug. 2019 03:17 Jonas Hellström har skapat Skolstart ht 2019
1 aug. 2019 22:52 LIGR Admin redigerade Linnéskolan
22 juli 2019 10:50 LIGR Admin redigerade Resurscentrum
22 juli 2019 10:49 LIGR Admin redigerade Skolkurator
22 juli 2019 10:47 LIGR Admin redigerade Studie och yrkesvägledare
22 juli 2019 10:43 LIGR Admin har tagit bort ett objekt från Pedagogisk personal
22 juli 2019 10:43 LIGR Admin har tagit bort ett objekt från Pedagogisk personal
21 juli 2019 23:16 LIGR Admin har tagit bort ett objekt från Pedagogisk personal
21 juli 2019 23:16 LIGR Admin har tagit bort ett objekt från Pedagogisk personal
21 juli 2019 23:16 LIGR Admin har tagit bort ett objekt från Pedagogisk personal
21 juli 2019 23:16 LIGR Admin har tagit bort ett objekt från Pedagogisk personal